• Pronunciació de sweven sweven [en]
 • Enregistra la pronunciació de byjaped byjaped [enm] No pronunciat
 • Enregistra la pronunciació de herye herye [enm] No pronunciat
 • Enregistra la pronunciació de reneye reneye [enm] No pronunciat
 • Enregistra la pronunciació de chuk chuk [enm] No pronunciat
 • Pronunciació de keen keen [en]
 • Pronunciació de pose pose [en]
 • Enregistra la pronunciació de quyken quyken [enm] No pronunciat
 • Enregistra la pronunciació de soveraynetee soveraynetee [enm] No pronunciat
 • Pronunciació de volage volage [fr]
 • Enregistra la pronunciació de kyne kyne [enm] No pronunciat
 • Enregistra la pronunciació de pyned pyned [enm] No pronunciat
 • Pronunciació de elixer elixer [nl]
 • Enregistra la pronunciació de hevynesse hevynesse [enm] No pronunciat
 • Enregistra la pronunciació de clennesse clennesse [enm] No pronunciat
 • Enregistra la pronunciació de bitymes bitymes [enm] No pronunciat
 • Enregistra la pronunciació de losengeour losengeour [enm] No pronunciat
 • Pronunciació de Rakel Rakel [sv]
 • Enregistra la pronunciació de mollificacioun mollificacioun [enm] No pronunciat
 • Enregistra la pronunciació de shende shende [enm] No pronunciat
 • Pronunciació de queen queen [en]
 • Enregistra la pronunciació de woned woned [enm] No pronunciat
 • Enregistra la pronunciació de elvysshe elvysshe [enm] No pronunciat
 • Enregistra la pronunciació de unavysed unavysed [enm] No pronunciat
 • Enregistra la pronunciació de ganeth ganeth [enm] No pronunciat
 • Enregistra la pronunciació de wexe wexe [enm] No pronunciat
 • Enregistra la pronunciació de lotynge lotynge [enm] No pronunciat
 • Enregistra la pronunciació de fleen fleen [enm] No pronunciat
 • Enregistra la pronunciació de induracioun induracioun [enm] No pronunciat
 • Enregistra la pronunciació de montance montance [enm] No pronunciat