Pronuncia

Tria una llengua per veure només la llista dels mots no pronunciats en aquesta llengua.

 • Enregistra la pronunciació de khoij khoij
 • Enregistra la pronunciació de khvan khvan
 • Enregistra la pronunciació de rfg rfg
 • Enregistra la pronunciació de lwgfangz lwgfangz
 • Enregistra la pronunciació de 母亲 母亲 [亲属, RTV劇集, RTV剧集, RTV Dramas, 1970年代劇集, ATV劇集, ATV剧集, ATV Dramas, 1980年代劇集]
 • Enregistra la pronunciació de 狗肉 狗肉
 • Enregistra la pronunciació de 書本 書本 [noun]
 • Enregistra la pronunciació de 鸭脚 鸭脚
 • Enregistra la pronunciació de 我爱你 我爱你 [Mahal kita]
 • Enregistra la pronunciació de 我爱伱 我爱伱
 • Enregistra la pronunciació de Daigoz Daigoz
 • Enregistra la pronunciació de Cuŋƅgoƨ Cuŋƅgoƨ
 • Enregistra la pronunciació de yienhda yienhda [显赫]
 • Enregistra la pronunciació de yienghceij yienghceij [模样;姿态]
 • Enregistra la pronunciació de yienghmoq yienghmoq [新型]
 • Enregistra la pronunciació de yinxdoeng yinxdoeng [疏导]
 • Enregistra la pronunciació de youzgwg youzgwg [重(稠)油]
 • Enregistra la pronunciació de youzraemxmok youzraemxmok [地沟油]
 • Enregistra la pronunciació de youqsienq youqsienq [在线]
 • Enregistra la pronunciació de yukluenh yukluenh [煽乱]
 • Enregistra la pronunciació de yukyon yukyon [唆使;挑动]
 • Enregistra la pronunciació de ywcim ywcim [针剂]
 • Enregistra la pronunciació de ywdoihduz ywdoihduz [兽药]
 • Enregistra la pronunciació de ywnohcing ywnohcing
 • Enregistra la pronunciació de vaiqgyaj vaiqgyaj
 • Enregistra la pronunciació de va'ngaeux va'ngaeux
 • Enregistra la pronunciació de ndatfwgfwg ndatfwgfwg
 • Enregistra la pronunciació de ajvauvau ajvauvau
 • Enregistra la pronunciació de haenqrengz haenqrengz
 • Enregistra la pronunciació de baenzlawz baenzlawz
 • Enregistra la pronunciació de cwngfuj cwngfuj
 • Enregistra la pronunciació de makbengj makbengj
 • Enregistra la pronunciació de makbaeng makbaeng
 • Enregistra la pronunciació de lwgda lwgda
 • Enregistra la pronunciació de lwglan lwglan
 • Enregistra la pronunciació de lwgmbwk lwgmbwk
 • Enregistra la pronunciació de lwgnyezrauh lwgnyezrauh
 • Enregistra la pronunciació de gyaeq hanq gyaeq hanq
 • Enregistra la pronunciació de noh bit noh bit
 • Enregistra la pronunciació de baenz vunz baenz vunz
 • Enregistra la pronunciació de dwgriu dwgriu
 • Enregistra la pronunciació de dwggyaez dwggyaez
 • Enregistra la pronunciació de Daemzsaez Daemzsaez
 • Enregistra la pronunciació de Nazgimz Nazgimz
 • Enregistra la pronunciació de Nazdonh Nazdonh
 • Enregistra la pronunciació de Gominz Gominz
 • Enregistra la pronunciació de Seigimj Seigimj
 • Enregistra la pronunciació de Nawduq Nawduq
 • Enregistra la pronunciació de nazseq nazseq
 • Enregistra la pronunciació de nazbyaek nazbyaek