Pronuncia

Tria una llengua per veure només la llista dels mots no pronunciats en aquesta llengua.

Paraules

  • Enregistra la pronunciació de khong khong
  • Enregistra la pronunciació de đúng giọng đúng giọng
  • Enregistra la pronunciació de rắc chông rắc chông
  • Enregistra la pronunciació de cắm chông cắm chông
  • Enregistra la pronunciació de 부럽다 부럽다 [자주 쓰이는 한국어 낱말 5800]
  • Enregistra la pronunciació de 杏仁 杏仁 [food]

Frases