Pronuncia

Tria una llengua per veure només la llista dels mots no pronunciats en aquesta llengua.

  • Enregistra la pronunciació de 666 666 [666]
  • Enregistra la pronunciació de 0 0 [Number, nought, zero, ought]