Pronuncia

Tria una llengua per veure només la llista dels mots no pronunciats en aquesta llengua.

  • Enregistra la pronunciació de на бігових лижах на бігових лижах
  • Enregistra la pronunciació de крем крем
  • Enregistra la pronunciació de зебра зебра [именица, животиња, животные, zebra, Animal]