Pronuncia

Tria una llengua per veure només la llista dels mots no pronunciats en aquesta llengua.

Paraules

 • Enregistra la pronunciació de yIbaH yIbaH
 • Enregistra la pronunciació de jIyaj jIyaj
 • Enregistra la pronunciació de jIyajbe' jIyajbe'
 • Enregistra la pronunciació de vlghajbe' vlghajbe'
 • Enregistra la pronunciació de jlyajbe' jlyajbe' [克林贡语, 我不明白]
 • Enregistra la pronunciació de HIja’ or HISlaH HIja’ or HISlaH
 • Enregistra la pronunciació de joH'a joH'a
 • Enregistra la pronunciació de Qapla'ghu Qapla'ghu
 • Enregistra la pronunciació de qey qey [verbs]
 • Enregistra la pronunciació de Qeb Qeb [jewelry, Accessories, clothing]
 • Enregistra la pronunciació de chu' chu'
 • Enregistra la pronunciació de tlhogh tlhogh [marriage, wedding]
 • Enregistra la pronunciació de Mong Mong [derogatory, vulgar, surnames, Lupang hinirang, Philippine, National Anthem, 模糊, 瞎, 灰色]
 • Enregistra la pronunciació de tet tet [place names, noms de lloc, toponímia, verb]
 • Enregistra la pronunciació de cha'maH cha'maH [Numbers, Number]
 • Enregistra la pronunciació de sup sup [verb, greeting, abbreviation, sport, padding]
 • Enregistra la pronunciació de togh togh
 • Enregistra la pronunciació de hov hov
 • Enregistra la pronunciació de chis chis [chis]
 • Enregistra la pronunciació de mas mas [rivers in netherlands, canals in netherlands, gramática, contraccións dos pronomes persoais, marine, mas, Brazilian portuguese, meat, surname - Catalan, cognom, cognom català, cognom - Catalan]
 • Enregistra la pronunciació de chal chal [here]
 • Enregistra la pronunciació de qeS’a’ qeS’a’
 • Enregistra la pronunciació de pIn'a' pIn'a' [maestra]
 • Enregistra la pronunciació de parmaq parmaq [amor]
 • Enregistra la pronunciació de Wlj Wlj
 • Enregistra la pronunciació de ba Qa' ba Qa'
 • Enregistra la pronunciació de Qaqqu Qaqqu
 • Enregistra la pronunciació de qamuSHa qamuSHa
 • Enregistra la pronunciació de    
 • Enregistra la pronunciació de bIHnuch bIHnuch
 • Enregistra la pronunciació de nIm wIb ngogh nIm wIb ngogh [food]
 • Enregistra la pronunciació de ghogh HablI'Hom ghogh HablI'Hom [communication technology]
 • Enregistra la pronunciació de 'echletHom 'echletHom
 • Enregistra la pronunciació de puH Doj puH Doj
 • Enregistra la pronunciació de raQ raQ
 • Enregistra la pronunciació de mIllogh qonwI' mIllogh qonwI'
 • Enregistra la pronunciació de lupwI' lupwI'
 • Enregistra la pronunciació de ghem ghem
 • Enregistra la pronunciació de ghor ghor
 • Enregistra la pronunciació de tIr ngogh tIr ngogh
 • Enregistra la pronunciació de QoghIj QoghIj [body part]
 • Enregistra la pronunciació de loDHom loDHom
 • Enregistra la pronunciació de ngaSwI' ngaSwI' [container]
 • Enregistra la pronunciació de bal bal [Zamanalif, food&shopping, honey, svenska substantiv, NL AUB, adverb, container]
 • Enregistra la pronunciació de porgh porgh
 • Enregistra la pronunciació de biQ Duj biQ Duj
 • Enregistra la pronunciació de SuD 'ej wov SuD 'ej wov [colors]
 • Enregistra la pronunciació de Huch nav Huch nav
 • Enregistra la pronunciació de qam Do Duj qam Do Duj
 • Enregistra la pronunciació de qa'vIn qa'vIn [Beverage]

Frases