Pronuncia

Tria una llengua per veure només la llista dels mots no pronunciats en aquesta llengua.

 • Enregistra la pronunciació de joh joh
 • Enregistra la pronunciació de Kuvah'Magh Kuvah'Magh
 • Enregistra la pronunciació de Ko'wa-mach Ko'wa-mach
 • Enregistra la pronunciació de Heghjaj 'amerI'qa' Heghjaj 'amerI'qa'
 • Enregistra la pronunciació de petaQ chaH Hoch ghan'Iq yaS'e'. petaQ chaH Hoch ghan'Iq yaS'e'.
 • Enregistra la pronunciació de mataH HeghDI' chaH! mataH HeghDI' chaH!
 • Enregistra la pronunciació de luveghbe'bej! luveghbe'bej!
 • Enregistra la pronunciació de nughDaq mayIn. nughDaq mayIn.
 • Enregistra la pronunciació de Z Z [alphabet, consonants, letters, letter, Sosič Balerina, Marjan Bregant, Prešeren]
 • Enregistra la pronunciació de Q'ploq Q'ploq
 • Enregistra la pronunciació de 'oHbej 'oHbej [adveb]
 • Enregistra la pronunciació de Qumwl' ylchu' Qumwl' ylchu'
 • Enregistra la pronunciació de Big Mac Big Mac [product names, fast food, food]
 • Enregistra la pronunciació de bIyIt bIyIt
 • Enregistra la pronunciació de jIyIt jIyIt
 • Enregistra la pronunciació de ponglIj ponglIj
 • Enregistra la pronunciació de 'oH'a' 'oH'a'
 • Enregistra la pronunciació de qaplan qaplan [Zamanalif, zoology, зоология]
 • Enregistra la pronunciació de nuqjatlh nuqjatlh
 • Enregistra la pronunciació de bImach bImach
 • Enregistra la pronunciació de ' ' [apostrophe, 작은 따옴표, symbol]
 • Enregistra la pronunciació de maQong maQong
 • Enregistra la pronunciació de jIvum jIvum
 • Enregistra la pronunciació de Suqet Suqet
 • Enregistra la pronunciació de maqet maqet
 • Enregistra la pronunciació de bISup bISup
 • Enregistra la pronunciació de Hab SoSlI' Quch! Hab SoSlI' Quch!
 • Enregistra la pronunciació de yIbaH yIbaH
 • Enregistra la pronunciació de jIyaj jIyaj
 • Enregistra la pronunciació de jIyajbe' jIyajbe'
 • Enregistra la pronunciació de vlghajbe' vlghajbe'
 • Enregistra la pronunciació de jlyajbe' jlyajbe' [克林贡语, 我不明白]
 • Enregistra la pronunciació de HIja’ or HISlaH HIja’ or HISlaH
 • Enregistra la pronunciació de joH'a joH'a
 • Enregistra la pronunciació de Qapla'ghu Qapla'ghu
 • Enregistra la pronunciació de qey qey [verbs]
 • Enregistra la pronunciació de Qeb Qeb [jewelry, Accessories, clothing]
 • Enregistra la pronunciació de chu' chu'
 • Enregistra la pronunciació de tlhogh tlhogh [marriage, wedding]
 • Enregistra la pronunciació de Mong Mong [derogatory, vulgar, surnames, Lupang hinirang, Philippine, National Anthem, 模糊, 瞎, 灰色]
 • Enregistra la pronunciació de tet tet [place names, noms de lloc, toponímia, verb]
 • Enregistra la pronunciació de cha'maH cha'maH [Numbers, Number]
 • Enregistra la pronunciació de sup sup [verb, greeting, abbreviation, sport, padding]
 • Enregistra la pronunciació de togh togh
 • Enregistra la pronunciació de hov hov
 • Enregistra la pronunciació de chis chis [chis, surname]
 • Enregistra la pronunciació de mas mas [rivers in netherlands, canals in netherlands, gramática, contraccións dos pronomes persoais, marine, mas, Brazilian portuguese, meat, surname - Catalan, cognom, cognom català, cognom - Catalan, surname]
 • Enregistra la pronunciació de chal chal [here]
 • Enregistra la pronunciació de qeS’a’ qeS’a’
 • Enregistra la pronunciació de pIn'a' pIn'a' [maestra]