Pronuncia

Tria una llengua per veure només la llista dels mots no pronunciats en aquesta llengua.

 • Enregistra la pronunciació de makaperi makaperi
 • Enregistra la pronunciació de faja lobi faja lobi
 • Enregistra la pronunciació de Sranang Sranang
 • Enregistra la pronunciació de yesi yesi
 • Enregistra la pronunciació de yesibuba yesibuba
 • Enregistra la pronunciació de yesi-ati yesi-ati
 • Enregistra la pronunciació de yesi-olo yesi-olo
 • Enregistra la pronunciació de yesimama yesimama
 • Enregistra la pronunciació de yesilinga yesilinga
 • Enregistra la pronunciació de yesikaka yesikaka
 • Enregistra la pronunciació de yesidoti yesidoti
 • Enregistra la pronunciació de yeye yeye [eye]
 • Enregistra la pronunciació de yeyefasi yeyefasi
 • Enregistra la pronunciació de yolisti yolisti
 • Enregistra la pronunciació de yola yola
 • Enregistra la pronunciació de yoku yoku
 • Enregistra la pronunciació de yokro yokro
 • Enregistra la pronunciació de yongu yongu
 • Enregistra la pronunciació de bromki bromki
 • Enregistra la pronunciació de yonkuman yonkuman
 • Enregistra la pronunciació de yorka yorka
 • Enregistra la pronunciació de yorkaberi yorkaberi
 • Enregistra la pronunciació de yorkatafra yorkatafra
 • Enregistra la pronunciació de yosyosi-skoro yosyosi-skoro
 • Enregistra la pronunciació de yosyosi yosyosi
 • Enregistra la pronunciació de yowka yowka
 • Enregistra la pronunciació de yowla yowla
 • Enregistra la pronunciació de yuru-oso yuru-oso
 • Enregistra la pronunciació de yuru yuru
 • Enregistra la pronunciació de yuruten yuruten
 • Enregistra la pronunciació de yusrefi yusrefi
 • Enregistra la pronunciació de zuidsei zuidsei
 • Enregistra la pronunciació de wetweti wetweti
 • Enregistra la pronunciació de weti weti
 • Enregistra la pronunciació de telo telo [water, body, sostantivo, food]
 • Enregistra la pronunciació de gowtu gowtu [chemical element]
 • Enregistra la pronunciació de kabasino kabasino [chemical element]
 • Enregistra la pronunciació de koroskotriki koroskotriki [chemical element]
 • Enregistra la pronunciació de kupru kupru [chemical element]
 • Enregistra la pronunciació de kwiki kwiki [chemical element]
 • Enregistra la pronunciació de srivru srivru [chemical element]
 • Enregistra la pronunciació de sungu sungu [chemical element, names]
 • Enregistra la pronunciació de ten ten [Number, Kipling]
 • Enregistra la pronunciació de loto loto [chemical element]
 • Enregistra la pronunciació de Afrka Afrka
 • Enregistra la pronunciació de Amrika Amrika
 • Enregistra la pronunciació de ropa ropa [Polish towns and villages, rzeczownik, noun, Polish rivers, rzeka, river, Wisłoka, dopływ]
 • Enregistra la pronunciació de geografi geografi
 • Enregistra la pronunciació de blaka blaka [color]
 • Enregistra la pronunciació de redi redi [color]