Pronuncia

Tria una llengua per veure només la llista dels mots no pronunciats en aquesta llengua.

Paraules

 • Enregistra la pronunciació de Lon ch’it die? Lon ch’it die?
 • Enregistra la pronunciació de andoa ‘t ses? andoa ‘t ses?
 • Enregistra la pronunciació de coma ch’it ciame? coma ch’it ciame?
 • Enregistra la pronunciació de Va bin Va bin
 • Enregistra la pronunciació de ‘Na maravija! ‘Na maravija!
 • Enregistra la pronunciació de Mi i stagh bin, e ti? Mi i stagh bin, e ti?
 • Enregistra la pronunciació de Com it ëstas? Com it ëstas?
 • Enregistra la pronunciació de Adiù Adiù
 • Enregistra la pronunciació de com vala? com vala?
 • Enregistra la pronunciació de spatuss spatuss
 • Enregistra la pronunciació de Wiksionari Wiksionari
 • Enregistra la pronunciació de sent sent [verb, verb past tense, verb past tenses, late, vėlus, pénz, money, verb - present, verb - present tense]
 • Enregistra la pronunciació de rusca rusca
 • Enregistra la pronunciació de poj poj
 • Enregistra la pronunciació de i sarìe i sarìe
 • Enregistra la pronunciació de i sarìo i sarìo
 • Enregistra la pronunciació de a sarìa a sarìa
 • Enregistra la pronunciació de it sarìe it sarìe
 • Enregistra la pronunciació de i sarìa i sarìa
 • Enregistra la pronunciació de a fusso a fusso
 • Enregistra la pronunciació de i fusse i fusse
 • Enregistra la pronunciació de i fusso i fusso
 • Enregistra la pronunciació de a fussa a fussa
 • Enregistra la pronunciació de it fusse it fusse
 • Enregistra la pronunciació de i fussa i fussa
 • Enregistra la pronunciació de a sio a sio
 • Enregistra la pronunciació de i sie i sie
 • Enregistra la pronunciació de i sio i sio
 • Enregistra la pronunciació de a sia a sia
 • Enregistra la pronunciació de it sie it sie
 • Enregistra la pronunciació de i sia i sia
 • Enregistra la pronunciació de i saran i saran
 • Enregistra la pronunciació de i sareve i sareve
 • Enregistra la pronunciació de i saroma i saroma
 • Enregistra la pronunciació de a sarà a sarà
 • Enregistra la pronunciació de it saras it saras
 • Enregistra la pronunciació de i sarai i sarai
 • Enregistra la pronunciació de a j'ero a j'ero
 • Enregistra la pronunciació de i j'ere i j'ere
 • Enregistra la pronunciació de i j'ero i j'ero
 • Enregistra la pronunciació de it j'ere it j'ere
 • Enregistra la pronunciació de i j'era i j'era
 • Enregistra la pronunciació de i seve i seve
 • Enregistra la pronunciació de i soma i soma
 • Enregistra la pronunciació de it ses it ses
 • Enregistra la pronunciació de i son i son
 • Enregistra la pronunciació de stàit stàit
 • Enregistra la pronunciació de essend essend
 • Enregistra la pronunciació de bagna bagna
 • Enregistra la pronunciació de a l'avrìo a l'avrìo

Frases