Pronuncia

Tria una llengua per veure només la llista dels mots no pronunciats en aquesta llengua.

 • Enregistra la pronunciació de sporofyt sporofyt
 • Enregistra la pronunciació de groothandelsprijs groothandelsprijs
 • Enregistra la pronunciació de sporuleren sporuleren
 • Enregistra la pronunciació de gametofyt gametofyt
 • Enregistra la pronunciació de hartveld hartveld
 • Enregistra la pronunciació de chordadier chordadier
 • Enregistra la pronunciació de Plesiosaurus Plesiosaurus [dinosaurs]
 • Enregistra la pronunciació de keizersaalscholver keizersaalscholver
 • Enregistra la pronunciació de unicornfluisteraar unicornfluisteraar
 • Enregistra la pronunciació de unicorn unicorn [fictitious animal]
 • Enregistra la pronunciació de invertebraat invertebraat
 • Enregistra la pronunciació de volant volant [learning French, car travel in France, volant, adjectifs en Français, heraldry]
 • Enregistra la pronunciació de Hagenaars Hagenaars
 • Enregistra la pronunciació de Honjo Honjo
 • Enregistra la pronunciació de Tasuku Honjo Tasuku Honjo [nobel prize, scientist]
 • Enregistra la pronunciació de Queesting Queesting
 • Enregistra la pronunciació de Alrijne Alrijne
 • Enregistra la pronunciació de mooie kleur mooie kleur
 • Enregistra la pronunciació de Philadelphia Philadelphia [pennsylvania, USA, Cities - United States]
 • Enregistra la pronunciació de schipol schipol [airport]
 • Enregistra la pronunciació de Sudan Sudan
 • Enregistra la pronunciació de huet huet [winemakers, verb]
 • Enregistra la pronunciació de Huët Huët
 • Enregistra la pronunciació de Jean Jean [female names, male names, 法語常見名字, female name, name, first name, surname]
 • Enregistra la pronunciació de Gauthier Huët Gauthier Huët
 • Enregistra la pronunciació de Pelger Pelger [names]
 • Enregistra la pronunciació de Karel Pelger Karel Pelger
 • Enregistra la pronunciació de Hanna Hanna [rzeczownik, noun, imię żeńskie, female first name, odmiana rzeczowników]
 • Enregistra la pronunciació de eirerstok eirerstok
 • Enregistra la pronunciació de cultfilm cultfilm
 • Enregistra la pronunciació de Overlaet Overlaet
 • Enregistra la pronunciació de hakaru hakaru
 • Enregistra la pronunciació de Hakaru Hashimoto Hakaru Hashimoto
 • Enregistra la pronunciació de sjabrak sjabrak
 • Enregistra la pronunciació de Veiligheidskleding Veiligheidskleding
 • Enregistra la pronunciació de Pieternel Pieternel
 • Enregistra la pronunciació de loodlijnig loodlijnig
 • Enregistra la pronunciació de pijnlozer pijnlozer
 • Enregistra la pronunciació de het eerloost het eerloost
 • Enregistra la pronunciació de meest eerloost meest eerloost
 • Enregistra la pronunciació de skyr skyr [food, dairy products, cuisine, company]
 • Enregistra la pronunciació de Willebrands Willebrands
 • Enregistra la pronunciació de daklozer daklozer
 • Enregistra la pronunciació de loze loze
 • Enregistra la pronunciació de Emma McLaughlin Emma McLaughlin
 • Enregistra la pronunciació de Huang Huang [names, surname]
 • Enregistra la pronunciació de kontlikker kontlikker
 • Enregistra la pronunciació de teleangiëctasieën teleangiëctasieën
 • Enregistra la pronunciació de Claas Claas [names]
 • Enregistra la pronunciació de Emanuel Emegha Emanuel Emegha