Pronuncia

Tria una llengua per veure només la llista dels mots no pronunciats en aquesta llengua.

  • Enregistra la pronunciació de 吃飯 吃飯 [閩南-食飯]