Pronuncia

Tria una llengua per veure només la llista dels mots no pronunciats en aquesta llengua.

 • Enregistra la pronunciació de хыфӏэдзапӏэ хыфӏэдзапӏэ
 • Enregistra la pronunciació de хыфӏэдзапхъэ хыфӏэдзапхъэ
 • Enregistra la pronunciació de щӏэдзыпхъэ щӏэдзыпхъэ
 • Enregistra la pronunciació de хьэжыгъэ ухуэнщӏын хьэжыгъэ ухуэнщӏын
 • Enregistra la pronunciació de ухуэнщӏын ухуэнщӏын
 • Enregistra la pronunciació de цӏыхубз дахэ дыдэ цӏыхубз дахэ дыдэ
 • Enregistra la pronunciació de улъиигъэ улъиигъэ
 • Enregistra la pronunciació de ящхьопэ ящхьопэ
 • Enregistra la pronunciació de щхьэпэн щхьэпэн
 • Enregistra la pronunciació de накӏэ хуэщӏын накӏэ хуэщӏын
 • Enregistra la pronunciació de зэдаӏуэ тхылъ зэдаӏуэ тхылъ
 • Enregistra la pronunciació de зэгъэпэща зэгъэпэща
 • Enregistra la pronunciació de шэдыбжь пшынэ шэдыбжь пшынэ
 • Enregistra la pronunciació de силӏ силӏ
 • Enregistra la pronunciació de Тхьэ, сымыщӏэ. Тхьэ, сымыщӏэ.
 • Enregistra la pronunciació de А си нану, моу къакӏуэ! А си нану, моу къакӏуэ!
 • Enregistra la pronunciació de къуенцӏ къуенцӏ
 • Enregistra la pronunciació de къуенару къуенару
 • Enregistra la pronunciació de зыухьын зыухьын
 • Enregistra la pronunciació de зыутхыпщӏын зыутхыпщӏын
 • Enregistra la pronunciació de зыуфэбгъун зыуфэбгъун
 • Enregistra la pronunciació de зыуфэн зыуфэн
 • Enregistra la pronunciació de зыунэгъуэджын зыунэгъуэджын
 • Enregistra la pronunciació de зыутхын зыутхын
 • Enregistra la pronunciació de зыукъэбзын зыукъэбзын
 • Enregistra la pronunciació de зыумысын зыумысын
 • Enregistra la pronunciació de зыулъэпцӏын зыулъэпцӏын
 • Enregistra la pronunciació de зыукъуэншын зыукъуэншын
 • Enregistra la pronunciació de зыукъэбзыжын зыукъэбзыжын
 • Enregistra la pronunciació de зыуикӏ зыуикӏ
 • Enregistra la pronunciació de зыукӏыжын зыукӏыжын
 • Enregistra la pronunciació de зыукъуэдиин зыукъуэдиин
 • Enregistra la pronunciació de зыузэщӏыныгъэ зыузэщӏыныгъэ
 • Enregistra la pronunciació de зыуи зыуи
 • Enregistra la pronunciació de зыузэдын зыузэдын
 • Enregistra la pronunciació de зыузэщӏын зыузэщӏын
 • Enregistra la pronunciació de зыужьыныгъэ зыужьыныгъэ
 • Enregistra la pronunciació de зыужьыгъуэ зыужьыгъуэ
 • Enregistra la pronunciació de зыужьыкӏэ зыужьыкӏэ
 • Enregistra la pronunciació de зыудыныхьын зыудыныхьын
 • Enregistra la pronunciació de зыудэн зыудэн
 • Enregistra la pronunciació de зыугъуеин зыугъуеин
 • Enregistra la pronunciació de зыудыгъун зыудыгъун
 • Enregistra la pronunciació de зыудынщӏэн зыудынщӏэн
 • Enregistra la pronunciació de зыубыдын зыубыдын
 • Enregistra la pronunciació de зыубыжын зыубыжын
 • Enregistra la pronunciació de зыубгъуауэ зыубгъуауэ
 • Enregistra la pronunciació de зыублэрэкӏын зыублэрэкӏын
 • Enregistra la pronunciació de зытхухрэ зытхухрэ
 • Enregistra la pronunciació de зытхьэщӏыпӏэ зытхьэщӏыпӏэ