Pronuncia

Tria una llengua per veure només la llista dels mots no pronunciats en aquesta llengua.

 • Enregistra la pronunciació de Kūkŭm Kūkŭm [grandma]
 • Enregistra la pronunciació de Waapiti Waapiti
 • Enregistra la pronunciació de âhâsiw âhâsiw
 • Enregistra la pronunciació de Mahikhan Mahikhan
 • Enregistra la pronunciació de cîpayoskana cîpayoskana
 • Enregistra la pronunciació de Nikon Nikon [company, Japan, camera maker, Son of Chief]
 • Enregistra la pronunciació de Attawapiskat Attawapiskat
 • Enregistra la pronunciació de Naberkistagon Naberkistagon
 • Enregistra la pronunciació de têniki têniki
 • Enregistra la pronunciació de kinanaskomitin kinanaskomitin
 • Enregistra la pronunciació de âpihtawikosisân âpihtawikosisân
 • Enregistra la pronunciació de ayamihcikew ayamihcikew
 • Enregistra la pronunciació de Ashenee Ashenee
 • Enregistra la pronunciació de ninâpêm ninâpêm [my husband, my man, people]
 • Enregistra la pronunciació de ᐊᑎᒽ ᐊᑎᒽ
 • Enregistra la pronunciació de ᐃᔪᐤ ᐃᔨᒧᐅᓐ ᐃᔪᐤ ᐃᔨᒧᐅᓐ
 • Enregistra la pronunciació de ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ
 • Enregistra la pronunciació de ᐃᔨᔨᐤ ᐊᔨᒧᐧᐃᓐ ᐃᔨᔨᐤ ᐊᔨᒧᐧᐃᓐ
 • Enregistra la pronunciació de nicâhkos nicâhkos
 • Enregistra la pronunciació de ᐄᔨᔫ ᐊᔨᒧᐎᓐ ᐄᔨᔫ ᐊᔨᒧᐎᓐ
 • Enregistra la pronunciació de mwâc kêkwân mwâc kêkwân [nothing, zero]
 • Enregistra la pronunciació de ᐃᔨᔫ ᐊᔨᒧᐎᓐ ᐃᔨᔫ ᐊᔨᒧᐎᓐ
 • Enregistra la pronunciació de iiyiyuuayimuwin iiyiyuuayimuwin
 • Enregistra la pronunciació de Wemindji Wemindji
 • Enregistra la pronunciació de ouchimaw ouchimaw
 • Enregistra la pronunciació de iyiyuuschii iyiyuuschii
 • Enregistra la pronunciació de ischii ischii
 • Enregistra la pronunciació de iyiyuu iyiyuu
 • Enregistra la pronunciació de ᑳᓇᑕ ᑳᓇᑕ
 • Enregistra la pronunciació de ᐃᔨᔫᒡ ᐃᔨᔫᒡ
 • Enregistra la pronunciació de namôya nânitaw namôya nânitaw [i am fine, no worries, all right, greeting response]
 • Enregistra la pronunciació de mitâtahtomitanaw mitâtahtomitanaw [one hundred, counting, Number, numerals]
 • Enregistra la pronunciació de kitastisak kitastisak [your mitts, your mittens, clothing]
 • Enregistra la pronunciació de kipapakiwayân kipapakiwayân [your shirt, clothing]
 • Enregistra la pronunciació de kitakisiy kitakisiy [your intestine, body parts]