Pronuncia

Tria una llengua per veure només la llista dels mots no pronunciats en aquesta llengua.

 • Enregistra la pronunciació de tatawaw tatawaw
 • Enregistra la pronunciació de pahkwêsikan pahkwêsikan
 • Enregistra la pronunciació de Mosakahiken Mosakahiken
 • Enregistra la pronunciació de tawayihk tawayihk [Hockey, centre]
 • Enregistra la pronunciació de piskwapoyow piskwapoyow [Hockey, breakaway]
 • Enregistra la pronunciació de pihkwapoyow pihkwapoyow [Hockey, breakaway]
 • Enregistra la pronunciació de pakamiskatowak pakamiskatowak [Hockey, bodycheck]
 • Enregistra la pronunciació de e-isi-wepahamakehk e-isi-wepahamakehk
 • Enregistra la pronunciació de e-isi-wepitahamawat e-isi-wepitahamawat
 • Enregistra la pronunciació de e-soskwatahikehk e-soskwatahikehk
 • Enregistra la pronunciació de soniskwatahikewin soniskwatahikewin [Hockey]
 • Enregistra la pronunciació de micihciy aniskekan e-ohci-kitahaskwet micihciy aniskekan e-ohci-kitahaskwet
 • Enregistra la pronunciació de sohki-pakamiwepahwew sohki-pakamiwepahwew
 • Enregistra la pronunciació de e-nohtepayihocik e-nohtepayihocik
 • Enregistra la pronunciació de ocipitewak ocipitewak [Hockey, pull the goalie]
 • Enregistra la pronunciació de ka-kaskicesisit ka-kaskicesisit
 • Enregistra la pronunciació de papamiwepahikanis papamiwepahikanis [Hockey, Puck]
 • Enregistra la pronunciació de mecawakanis mecawakanis [Hockey phrase, Puck]
 • Enregistra la pronunciació de atihkwasiniy atihkwasiniy [Hockey]
 • Enregistra la pronunciació de misihowinihk ohci e-peyakwapoyot misihowinihk ohci e-peyakwapoyot
 • Enregistra la pronunciació de misihowin ohci e-miyiht ta-peyakwapoyot misihowin ohci e-miyiht ta-peyakwapoyot
 • Enregistra la pronunciació de kipahocowikamikos kipahocowikamikos [Hockey]
 • Enregistra la pronunciació de misihowin misihowin [Hockey, penalty]
 • Enregistra la pronunciació de misihow misihow [Hockey, penalty]
 • Enregistra la pronunciació de kipahwaw kipahwaw [Hockey, penalty]
 • Enregistra la pronunciació de akami-tipahikanihk akami-tipahikanihk
 • Enregistra la pronunciació de e-osami-nikanapoyot e-osami-nikanapoyot
 • Enregistra la pronunciació de tawisihkwahk tawisihkwahk
 • Enregistra la pronunciació de tawi-tipahikanihk tawi-tipahikanihk
 • Enregistra la pronunciació de misakame-wepahwew akami-tipahikan misakame-wepahwew akami-tipahikan
 • Enregistra la pronunciació de pihtokwahew pihtokwahew
 • Enregistra la pronunciació de osihew osihew
 • Enregistra la pronunciació de kociw kociw
 • Enregistra la pronunciació de nistwaw pihtokwewepahwew nistwaw pihtokwewepahwew
 • Enregistra la pronunciació de nistwaw pihtokwahew nistwaw pihtokwahew
 • Enregistra la pronunciació de nisto c-pihtokwahat nisto c-pihtokwahat
 • Enregistra la pronunciació de onikanohtew onikanohtew
 • Enregistra la pronunciació de onikanapoyow onikanapoyow
 • Enregistra la pronunciació de e-maskamat e-maskamat
 • Enregistra la pronunciació de kakwe-maskacihew kakwe-maskacihew
 • Enregistra la pronunciació de napakiwanis napakiwanis [Hockey phrase, Puck]
 • Enregistra la pronunciació de okanawikapawiwak okanawikapawiwak
 • Enregistra la pronunciació de otaskanahk ka-metawecik otaskanahk ka-metawecik
 • Enregistra la pronunciació de otahk ka-metawecik otahk ka-metawecik
 • Enregistra la pronunciació de naway ka-metawecik naway ka-metawecik
 • Enregistra la pronunciació de otawi-metawew otawi-metawew
 • Enregistra la pronunciació de tawayihk ka-metawet tawayihk ka-metawet
 • Enregistra la pronunciació de peyakwapoyow peyakwapoyow [Hockey phrase]