Pronuncia

Tria una llengua per veure només la llista dels mots no pronunciats en aquesta llengua.

 • Enregistra la pronunciació de Yekooche Yekooche
 • Enregistra la pronunciació de Peyakow Peyakow
 • Enregistra la pronunciació de Tania niche Tania niche
 • Enregistra la pronunciació de Pisim Pisim
 • Enregistra la pronunciació de ᔅᑌᕚᓐ ᔅᑌᕚᓐ
 • Enregistra la pronunciació de ᔅᑌᕝᐋᓐ ᔅᑌᕝᐋᓐ
 • Enregistra la pronunciació de wîcihowin wîcihowin
 • Enregistra la pronunciació de askí askí
 • Enregistra la pronunciació de aski aski
 • Enregistra la pronunciació de ankwacas ankwacas
 • Enregistra la pronunciació de misewa misewa
 • Enregistra la pronunciació de ochek ochek
 • Enregistra la pronunciació de kapapamahchakwew kapapamahchakwew
 • Enregistra la pronunciació de ᐃᑯᓯ ᐃᑯᓯ
 • Enregistra la pronunciació de ᑕᐋᐧᐤ ᑕᐋᐧᐤ
 • Enregistra la pronunciació de Náátsih'ch'oh Náátsih'ch'oh
 • Enregistra la pronunciació de nokom nokom
 • Enregistra la pronunciació de kokom kokom
 • Enregistra la pronunciació de ᓃᒋᒧᐢ ᓃᒋᒧᐢ
 • Enregistra la pronunciació de tatawaw tatawaw
 • Enregistra la pronunciació de pahkwêsikan pahkwêsikan
 • Enregistra la pronunciació de Mosakahiken Mosakahiken
 • Enregistra la pronunciació de tawayihk tawayihk [Hockey, centre]
 • Enregistra la pronunciació de piskwapoyow piskwapoyow [Hockey, breakaway]
 • Enregistra la pronunciació de pihkwapoyow pihkwapoyow [Hockey, breakaway]
 • Enregistra la pronunciació de pakamiskatowak pakamiskatowak [Hockey, bodycheck]
 • Enregistra la pronunciació de e-isi-wepahamakehk e-isi-wepahamakehk
 • Enregistra la pronunciació de e-isi-wepitahamawat e-isi-wepitahamawat
 • Enregistra la pronunciació de e-soskwatahikehk e-soskwatahikehk
 • Enregistra la pronunciació de soniskwatahikewin soniskwatahikewin [Hockey]
 • Enregistra la pronunciació de micihciy aniskekan e-ohci-kitahaskwet micihciy aniskekan e-ohci-kitahaskwet
 • Enregistra la pronunciació de sohki-pakamiwepahwew sohki-pakamiwepahwew
 • Enregistra la pronunciació de e-nohtepayihocik e-nohtepayihocik
 • Enregistra la pronunciació de ocipitewak ocipitewak [Hockey, pull the goalie]
 • Enregistra la pronunciació de ka-kaskicesisit ka-kaskicesisit
 • Enregistra la pronunciació de papamiwepahikanis papamiwepahikanis [Hockey, Puck]
 • Enregistra la pronunciació de mecawakanis mecawakanis [Hockey phrase, Puck]
 • Enregistra la pronunciació de atihkwasiniy atihkwasiniy [Hockey]
 • Enregistra la pronunciació de misihowinihk ohci e-peyakwapoyot misihowinihk ohci e-peyakwapoyot
 • Enregistra la pronunciació de misihowin ohci e-miyiht ta-peyakwapoyot misihowin ohci e-miyiht ta-peyakwapoyot
 • Enregistra la pronunciació de kipahocowikamikos kipahocowikamikos [Hockey]
 • Enregistra la pronunciació de misihowin misihowin [Hockey, penalty]
 • Enregistra la pronunciació de misihow misihow [Hockey, penalty]
 • Enregistra la pronunciació de kipahwaw kipahwaw [Hockey, penalty]
 • Enregistra la pronunciació de akami-tipahikanihk akami-tipahikanihk
 • Enregistra la pronunciació de e-osami-nikanapoyot e-osami-nikanapoyot
 • Enregistra la pronunciació de tawisihkwahk tawisihkwahk
 • Enregistra la pronunciació de tawi-tipahikanihk tawi-tipahikanihk