Pronuncia

Tria una llengua per veure només la llista dels mots no pronunciats en aquesta llengua.

 • Enregistra la pronunciació de Viktor Lowenfeld Viktor Lowenfeld
 • Enregistra la pronunciació de Wean (Wien) Wean (Wien) [Austriazismus]
 • Enregistra la pronunciació de Schaff Schaff [job]
 • Enregistra la pronunciació de Zuwaage Zuwaage
 • Enregistra la pronunciació de hussen hussen
 • Enregistra la pronunciació de Tandler Tandler [names]
 • Enregistra la pronunciació de picken picken [verb]
 • Enregistra la pronunciació de Sterz Sterz [names]
 • Enregistra la pronunciació de Bayreith Bayreith
 • Enregistra la pronunciació de miachteln miachteln [stinken, Dialekt, Österreich]
 • Enregistra la pronunciació de 1300 1300 [dates, century, Calendar]
 • Enregistra la pronunciació de Fuchs Fuchs [person, mathematician]
 • Enregistra la pronunciació de JavaScript JavaScript [programming, software]
 • Enregistra la pronunciació de Apoig Apoig [bavaria]
 • Enregistra la pronunciació de Kärwa-Ziech Kärwa-Ziech [holydays]
 • Enregistra la pronunciació de oin oin [pie]
 • Enregistra la pronunciació de dia dia [noun, imperativo, photographie]
 • Enregistra la pronunciació de Josef Gung'l Josef Gung'l [Hungarian composer]
 • Enregistra la pronunciació de Marie de Bninska Marie de Bninska
 • Enregistra la pronunciació de Boajan Boajan
 • Enregistra la pronunciació de Sleeghe Sleeghe
 • Enregistra la pronunciació de Sleghe Sleghe
 • Enregistra la pronunciació de Slege Slege
 • Enregistra la pronunciació de alleried alleried