Com pronunciar a Middle Chinese

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (Middle Chinese). Learn to pronounce with our guides.

Pronunciacions populars

  • Pronunciació de 吃飯 吃飯
  • Pronunciació de 日本 日本
  • Pronunciació de 北京 北京
  • Pronunciació de 我
  • Pronunciació de 茶
  • Pronunciació de 先生 先生
  • Pronunciació de 中國 中國
  • Pronunciació de 元
  • Pronunciació de 世界 世界
  • Pronunciació de 二

Llista completa

Do you want to pronounce words and phrases in this language (Middle Chinese)?