Com pronunciar a Shanghainese

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (Shanghainese). Learn to pronounce with our guides.

Pronunciacions populars

  • Pronunciació de 茶
  • Pronunciació de 电影 电影
  • Pronunciació de 喝茶 喝茶
  • Pronunciació de 1 1
  • Pronunciació de 西班牙 西班牙
  • Pronunciació de 松江 松江
  • Pronunciació de 画图 画图
  • Pronunciació de 你好 你好
  • Pronunciació de 我
  • Pronunciació de 再见 再见

Llista completa

Do you want to pronounce words and phrases in this language (Shanghainese)?