Llengua:

Gal·lès

[cy]

Torna a Gal·lès

 • Pronunciació de un un
 • Pronunciació de ein ein
 • Pronunciació de pedair pedair
 • Pronunciació de pedwar pedwar
 • Pronunciació de tair tair
 • Pronunciació de dwy dwy
 • Pronunciació de dau dau
 • Pronunciació de ugain ugain
 • Pronunciació de pymtheg pymtheg
 • Pronunciació de deunaw deunaw
 • Pronunciació de deuddeg deuddeg
 • Pronunciació de chwech chwech