Llengua:

Gal·lès

[cy]

Torna a Gal·lès

  • Pronunciació de Tirion Tirion
  • Pronunciació de Seirian Seirian
  • Pronunciació de Rhonwen Rhonwen
  • Pronunciació de Owena Owena
  • Pronunciació de Meinwen Meinwen
  • Pronunciació de Heledd Heledd
  • Pronunciació de Dilys Dilys
  • Pronunciació de Ceinwen Ceinwen
  • Pronunciació de Alwen Alwen