Com pronunciar a Pu-Xian Min

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (Pu-Xian Min). Learn to pronounce with our guides.

Pronunciacions populars

  • Pronunciació de 吃饭 吃饭
  • Pronunciació de 咖啡 咖啡
  • Pronunciació de 读书 读书
  • Pronunciació de 中国 中国
  • Pronunciació de 香港 香港
  • Pronunciació de 北京 北京
  • Pronunciació de 日本 日本
  • Pronunciació de 我
  • Pronunciació de 人
  • Pronunciació de 猪

Llista completa

Do you want to pronounce words and phrases in this language (Pu-Xian Min)?