Llengua: Zhuang [Vahcuengh]

Torna a Zhuang

 • Pronunciació de de de
 • Pronunciació de a a
 • Pronunciació de BAE BAE
 • Pronunciació de 吃饭 吃饭
 • Pronunciació de dog dog
 • Pronunciació de na na
 • Pronunciació de ok ok
 • Pronunciació de gang gang
 • Pronunciació de 汉语 汉语
 • Pronunciació de bit bit
 • Pronunciació de 什么 什么
 • Pronunciació de AI AI
 • Pronunciació de ae ae
 • Pronunciació de cup cup
 • Pronunciació de rap rap
 • Pronunciació de son son
 • Pronunciació de saw saw
 • Pronunciació de bak bak
 • Pronunciació de dot dot
 • Pronunciació de bei bei
 • Pronunciació de but but
 • Pronunciació de gai gai
 • Pronunciació de Mae Mae
 • Pronunciació de bien bien
 • Pronunciació de bag bag
 • Pronunciació de Roi Roi
 • Pronunciació de Max Max
 • Pronunciació de UK UK
 • Pronunciació de Gyu Gyu
 • Pronunciació de get get
 • Pronunciació de sim sim
 • Pronunciació de meh meh
 • Pronunciació de Daeng Daeng
 • Pronunciació de baek baek
 • Pronunciació de bi bi
 • Pronunciació de hau hau
 • Pronunciació de vet vet
 • Pronunciació de nou nou
 • Pronunciació de ring ring
 • Pronunciació de raemx raemx
 • Pronunciació de bat bat
 • Pronunciació de huj huj
 • Pronunciació de Sam Sam
 • Pronunciació de go go
 • Pronunciació de Linh Linh
 • Pronunciació de sik sik
 • Pronunciació de HU HU
 • Pronunciació de da da
 • Pronunciació de ho ho
 • Pronunciació de mwngz mwngz
 • Pronunciació de han han
 • Pronunciació de daw daw
 • Pronunciació de duz duz
 • Pronunciació de Gun Gun
 • Pronunciació de baet baet
 • Pronunciació de Aek Aek
 • Pronunciació de Bouxcuengh Bouxcuengh
 • Pronunciació de Cuengh Cuengh
 • Pronunciació de cib cib
 • Pronunciació de rum rum
 • Pronunciació de ek ek
 • Pronunciació de up up
 • Pronunciació de IJ IJ
 • Pronunciació de 杜甫 杜甫
 • Pronunciació de mug mug
 • Pronunciació de raiz raiz
 • Pronunciació de gou gou
 • Pronunciació de lau lau
 • Pronunciació de lik lik
 • Pronunciació de Dieb Dieb
 • Pronunciació de bya bya
 • Pronunciació de Fuj Fuj
 • Pronunciació de non non
 • Pronunciació de rox rox
 • Pronunciació de lai lai
 • Pronunciació de coek coek
 • Pronunciació de dai dai
 • Pronunciació de sing sing
 • Pronunciació de byanouq byanouq
 • Pronunciació de maj maj
 • Pronunciació de me me
 • Pronunciació de dox dox
 • Pronunciació de Rin Rin
 • Pronunciació de Noh Noh
 • Pronunciació de LAN LAN
 • Pronunciació de congh congh
 • Pronunciació de ej ej
 • Pronunciació de min og bae leux ,he has been out min og bae leux ,he has been out
 • Pronunciació de hwnz hwnz
 • Pronunciació de cwz cwz