Llengua: Klingon [tlhIngan Hol]

Torna a Klingon

 • Pronunciació de what what
 • Pronunciació de LOL LOL
 • Pronunciació de je je
 • Pronunciació de bel bel
 • Pronunciació de mar mar
 • Pronunciació de Qapla' Qapla'
 • Pronunciació de Qu'vatlh Qu'vatlh
 • Pronunciació de maj maj
 • Pronunciació de red red
 • Pronunciació de nuqneH nuqneH
 • Pronunciació de van van
 • Pronunciació de QI'yaH QI'yaH
 • Pronunciació de Heghlu'meH QaQ jajvam. Heghlu'meH QaQ jajvam.
 • Pronunciació de wij wij
 • Pronunciació de Mara Mara
 • Pronunciació de per per
 • Pronunciació de pujwI' HIvlu'chugh quvbe'lu'. pujwI' HIvlu'chugh quvbe'lu'.
 • Pronunciació de po po
 • Pronunciació de chut chut
 • Pronunciació de tlhIngan maH! tlhIngan maH!
 • Pronunciació de dis dis
 • Pronunciació de bong bong
 • Pronunciació de rap rap
 • Pronunciació de Pon Pon
 • Pronunciació de non non
 • Pronunciació de qamuSHa' qamuSHa'
 • Pronunciació de Bernardo Bernardo
 • Pronunciació de Duy Duy
 • Pronunciació de vin vin
 • Pronunciació de ta'mey Dun, bommey Dun. ta'mey Dun, bommey Dun.
 • Pronunciació de Hamlet Hamlet
 • Pronunciació de tar tar
 • Pronunciació de Cher Cher
 • Pronunciació de bang bang
 • Pronunciació de tin tin
 • Pronunciació de tung tung
 • Pronunciació de jun jun
 • Pronunciació de Paw Paw
 • Pronunciació de Dujeychugh jagh nIv yItuHQo'. Dujeychugh jagh nIv yItuHQo'.
 • Pronunciació de bey bey
 • Pronunciació de Lang Lang
 • Pronunciació de pong pong
 • Pronunciació de cheH cheH
 • Pronunciació de much much
 • Pronunciació de bud bud
 • Pronunciació de mop mop
 • Pronunciació de dach dach
 • Pronunciació de jiH jiH
 • Pronunciació de nan nan
 • Pronunciació de Ron Ron
 • Pronunciació de sen sen
 • Pronunciació de jos jos
 • Pronunciació de va va
 • Pronunciació de bos bos
 • Pronunciació de bing bing
 • Pronunciació de tor tor
 • Pronunciació de har har
 • Pronunciació de nur nur
 • Pronunciació de baQa' baQa'
 • Pronunciació de jij jij
 • Pronunciació de net net
 • Pronunciació de lev lev
 • Pronunciació de petaQ petaQ
 • Pronunciació de HU HU
 • Pronunciació de mol mol
 • Pronunciació de los los
 • Pronunciació de mil mil
 • Pronunciació de mod mod
 • Pronunciació de mataHmeH maSachnIS mataHmeH maSachnIS
 • Pronunciació de chung chung
 • Pronunciació de pus pus
 • Pronunciació de Hop Hop
 • Pronunciació de Dubotchugh yIpummoH. Dubotchugh yIpummoH.
 • Pronunciació de HIvje' HIvje'
 • Pronunciació de qa' wIje'meH maSuv. qa' wIje'meH maSuv.
 • Pronunciació de hoch hoch
 • Pronunciació de QIn QIn
 • Pronunciació de sigh sigh
 • Pronunciació de siv siv
 • Pronunciació de mah mah
 • Pronunciació de Qo’noS Qo’noS
 • Pronunciació de batlh batlh
 • Pronunciació de tem tem
 • Pronunciació de ghotI' ghotI'
 • Pronunciació de hol hol
 • Pronunciació de hut hut
 • Pronunciació de boch boch
 • Pronunciació de luch luch
 • Pronunciació de tlhIngan tlhIngan
 • Pronunciació de sop sop

Most consulted pronunciations this week:

 • Pronunciació de jagh jagh