Llengua: Javanès [Basa Jawa]

Torna a Javanès

 • Pronunciació de Jawa Jawa
 • Pronunciació de omah omah
 • Pronunciació de sugeng enjing sugeng enjing
 • Pronunciació de driji driji
 • Pronunciació de sugeng dalu sugeng dalu
 • Pronunciació de Majapahit Majapahit
 • Pronunciació de anyel anyel
 • Pronunciació de Senen Senen
 • Pronunciació de Rebo Rebo
 • Pronunciació de Jakarta Jakarta
 • Pronunciació de kuping kuping
 • Pronunciació de Yogyakarta Yogyakarta
 • Pronunciació de iwak iwak
 • Pronunciació de Kutha Surakarta Kutha Surakarta
 • Pronunciació de Ngayogyakarta Ngayogyakarta
 • Pronunciació de cocot cocot
 • Pronunciació de Indonésia Indonésia
 • Pronunciació de kae kae
 • Pronunciació de matur nuwun matur nuwun
 • Pronunciació de cahya cahya
 • Pronunciació de ringgit ringgit
 • Pronunciació de gamelan gamelan
 • Pronunciació de jaya jaya
 • Pronunciació de Semarang Semarang
 • Pronunciació de sugeng sonten sugeng sonten
 • Pronunciació de sedulur sedulur
 • Pronunciació de Batavia Batavia
 • Pronunciació de sabin sabin
 • Pronunciació de Nusantara Nusantara
 • Pronunciació de ing ing
 • Pronunciació de Kang Kang
 • Pronunciació de kalodhangan kalodhangan
 • Pronunciació de kreteg kreteg
 • Pronunciació de sepuh sepuh
 • Pronunciació de kanjeng kanjeng
 • Pronunciació de rasa rasa
 • Pronunciació de nyamping nyamping
 • Pronunciació de dumeh dumeh
 • Pronunciació de tayub tayub
 • Pronunciació de ge ge
 • Pronunciació de caos caos
 • Pronunciació de sinten sinten
 • Pronunciació de Jepang Jepang
 • Pronunciació de isin isin
 • Pronunciació de panggah panggah
 • Pronunciació de kalung kalung
 • Pronunciació de dudutan dudutan
 • Pronunciació de Dipanegara Dipanegara
 • Pronunciació de telu telu
 • Pronunciació de sing sing
 • Pronunciació de Mijil Mijil
 • Pronunciació de tatanan tatanan
 • Pronunciació de mriki mriki
 • Pronunciació de meja meja
 • Pronunciació de teji teji
 • Pronunciació de dhusun dhusun
 • Pronunciació de gundhul gundhul
 • Pronunciació de angenguwung angenguwung
 • Pronunciació de gender gender
 • Pronunciació de pamrayogi pamrayogi
 • Pronunciació de cekak cekak
 • Pronunciació de pira pira
 • Pronunciació de wong wong
 • Pronunciació de saron saron
 • Pronunciació de greja greja
 • Pronunciació de rah rah
 • Pronunciació de ugi ugi
 • Pronunciació de solo solo
 • Pronunciació de priya priya
 • Pronunciació de seket seket
 • Pronunciació de rangkep rangkep
 • Pronunciació de kringet kringet
 • Pronunciació de nganten nganten
 • Pronunciació de tumrap tumrap
 • Pronunciació de nyidik nyidik
 • Pronunciació de karawitan karawitan
 • Pronunciació de penganten penganten
 • Pronunciació de sanggar sanggar
 • Pronunciació de tampah tampah
 • Pronunciació de tapuk tapuk
 • Pronunciació de cerak cerak
 • Pronunciació de lumrah lumrah
 • Pronunciació de banyu banyu
 • Pronunciació de ompak ompak
 • Pronunciació de pacul pacul
 • Pronunciació de ilat ilat
 • Pronunciació de kempal kempal
 • Pronunciació de ning endi ning endi
 • Pronunciació de gerong gerong
 • Pronunciació de bonang bonang