Llengua: Frisó [Frysk]

Torna a Frisó

 • Pronunciació de fierljeppen fierljeppen
 • Pronunciació de Ljouwert Ljouwert
 • Pronunciació de masinegewear masinegewear
 • Pronunciació de Sûker Sûker
 • Pronunciació de jier jier
 • Pronunciació de fjouwer fjouwer
 • Pronunciació de guozzen guozzen
 • Pronunciació de hûn hûn
 • Pronunciació de iis iis
 • Pronunciació de jild jild
 • Pronunciació de lân lân
 • Pronunciació de knyn knyn
 • Pronunciació de each each
 • Pronunciació de beppe beppe
 • Pronunciació de sânenfjirtich sânenfjirtich
 • Pronunciació de liif liif
 • Pronunciació de hûs hûs
 • Pronunciació de omke omke
 • Pronunciació de ljocht ljocht
 • Pronunciació de hân hân
 • Pronunciació de hynder hynder
 • Pronunciació de jûn jûn
 • Pronunciació de lûd lûd
 • Pronunciació de foarbyld foarbyld
 • Pronunciació de Famke Famke
 • Pronunciació de Wetter Wetter
 • Pronunciació de ear ear
 • Pronunciació de stien stien
 • Pronunciació de goeie goeie
 • Pronunciació de akwadukt akwadukt
 • Pronunciació de geit geit
 • Pronunciació de stiselmoal stiselmoal
 • Pronunciació de wikker wikker
 • Pronunciació de komkommer komkommer
 • Pronunciació de bile bile
 • Pronunciació de hin hin
 • Pronunciació de nijs nijs
 • Pronunciació de berch berch
 • Pronunciació de moai moai
 • Pronunciació de Oentsjerk Oentsjerk
 • Pronunciació de grinswacht grinswacht
 • Pronunciació de grien grien
 • Pronunciació de Ingelân Ingelân
 • Pronunciació de Swier Swier
 • Pronunciació de tapyt tapyt
 • Pronunciació de kâld kâld
 • Pronunciació de brea brea
 • Pronunciació de koal koal
 • Pronunciació de Angelsaksyske Angelsaksyske
 • Pronunciació de papier papier
 • Pronunciació de stoepe stoepe
 • Pronunciació de advys advys
 • Pronunciació de Ik hâld fan dy Ik hâld fan dy
 • Pronunciació de Grut-Brittanje Grut-Brittanje
 • Pronunciació de freonskip freonskip
 • Pronunciació de koalstof koalstof
 • Pronunciació de jûnbea jûnbea
 • Pronunciació de dêr dêr
 • Pronunciació de frou frou
 • Pronunciació de mais mais
 • Pronunciació de fjoer fjoer
 • Pronunciació de boargemaster boargemaster
 • Pronunciació de tún tún
 • Pronunciació de Panne Panne
 • Pronunciació de kening kening
 • Pronunciació de Dronryp Dronryp
 • Pronunciació de loft loft
 • Pronunciació de acht acht
 • Pronunciació de spin spin
 • Pronunciació de Dútslân Dútslân
 • Pronunciació de knyflok knyflok
 • Pronunciació de oalje oalje
 • Pronunciació de skyld skyld
 • Pronunciació de foet foet
 • Pronunciació de dochter dochter
 • Pronunciació de griente griente
 • Pronunciació de lyk lyk
 • Pronunciació de brandewyn brandewyn
 • Pronunciació de foarjier foarjier
 • Pronunciació de iten iten
 • Pronunciació de himel himel
 • Pronunciació de bennejester bennejester
 • Pronunciació de wike wike
 • Pronunciació de yn yn
 • Pronunciació de swart swart
 • Pronunciació de baarch baarch
 • Pronunciació de troch troch
 • Pronunciació de Mangel Mangel
 • Pronunciació de wetterstof wetterstof
 • Pronunciació de Burd Burd