Llengua: Castellà [Español]

Torna a Castellà

 • Pronunciació de junio junio
 • Pronunciació de Honduras Honduras
 • Pronunciació de motor motor
 • Pronunciació de dieciséis dieciséis
 • Pronunciació de Málaga Málaga
 • Pronunciació de ayuda ayuda
 • Pronunciació de febrero febrero
 • Pronunciació de examen examen
 • Pronunciació de 2014 2014
 • Pronunciació de Sean Sean
 • Pronunciació de malo malo
 • Pronunciació de Twitter Twitter
 • Pronunciació de vale vale
 • Pronunciació de W W
 • Pronunciació de excelente excelente
 • Pronunciació de plaza plaza
 • Pronunciació de madre madre
 • Pronunciació de sin sin
 • Pronunciació de cine cine
 • Pronunciació de juego juego
 • Pronunciació de carpe diem carpe diem
 • Pronunciació de autobús autobús
 • Pronunciació de lengua lengua
 • Pronunciació de Jesús Jesús
 • Pronunciació de Alhambra Alhambra
 • Pronunciació de disculpe disculpe
 • Pronunciació de Xochimilco Xochimilco
 • Pronunciació de Ceuta Ceuta
 • Pronunciació de gazpacho gazpacho
 • Pronunciació de Bella Bella
 • Pronunciació de Córdoba Córdoba
 • Pronunciació de querer querer
 • Pronunciació de lago lago
 • Pronunciació de cava cava
 • Pronunciació de quiero quiero
 • Pronunciació de mejor mejor
 • Pronunciació de Andrea Andrea
 • Pronunciació de vosotros vosotros
 • Pronunciació de bienvenido bienvenido
 • Pronunciació de ola ola
 • Pronunciació de por por
 • Pronunciació de aprender aprender
 • Pronunciació de al al
 • Pronunciació de vaso vaso
 • Pronunciació de X X
 • Pronunciació de director director
 • Pronunciació de cocina cocina
 • Pronunciació de marrón marrón
 • Pronunciació de idioma idioma
 • Pronunciació de Bebé Bebé
 • Pronunciació de Diana Diana
 • Pronunciació de popular popular
 • Pronunciació de Quetzalcóatl Quetzalcóatl
 • Pronunciació de fácil fácil
 • Pronunciació de nariz nariz
 • Pronunciació de era era
 • Pronunciació de i i
 • Pronunciació de Galicia Galicia
 • Pronunciació de Joel Joel
 • Pronunciació de cantar cantar
 • Pronunciació de Alejandro Alejandro
 • Pronunciació de son son
 • Pronunciació de 13 13
 • Pronunciació de Inglaterra Inglaterra
 • Pronunciació de churro churro
 • Pronunciació de Manuel Manuel
 • Pronunciació de Quechua Quechua
 • Pronunciació de tengo tengo
 • Pronunciació de cállate cállate
 • Pronunciació de Italia Italia
 • Pronunciació de Elle Elle
 • Pronunciació de cónyuge cónyuge
 • Pronunciació de U U
 • Pronunciació de Dios Dios
 • Pronunciació de Gijón Gijón
 • Pronunciació de ya ya
 • Pronunciació de Hasta la vista Hasta la vista
 • Pronunciació de Santiago Santiago
 • Pronunciació de Pikachu Pikachu
 • Pronunciació de venir venir
 • Pronunciació de trabajar trabajar
 • Pronunciació de bailar bailar
 • Pronunciació de mate mate
 • Pronunciació de jugar jugar
 • Pronunciació de pelo pelo
 • Pronunciació de vos vos
 • Pronunciació de cerebro cerebro
 • Pronunciació de Santander Santander
 • Pronunciació de brazo brazo
 • Pronunciació de ¡Muy bien! ¡Muy bien!