• Nombre de parlants: n/a
  • Nombre de parlants a Forvo: 837
  • Mots pronunciats: 12.790
  • Mots en espera de pronunciació: 10

Mots nous a pronunciar Subscriviu

Llista completa