Mots a pronunciar aIlocano (de agparbeng a Bagnoska)

Llengua: Ilocano [Ilokano] Torna a Ilocano

606 mots pendents de pronunciar. Torna a Ilocano [Ilokano]
 • Enregistra la pronunciació de agparbengagparbeng [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de mailaokmailaok [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de dinengdengdinengdeng [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de malutomaluto [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de manenmanen [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de IlokanaIlokana [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Enregistra la pronunciació de nadayagnadayag [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Enregistra la pronunciació de SabongkaSabongka [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Enregistra la pronunciació de napusaksaknapusaksak [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Enregistra la pronunciació de LiwliwadakaLiwliwadaka [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Enregistra la pronunciació de marigrigatmarigrigat [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Enregistra la pronunciació de LiwliwadaLiwliwada [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Enregistra la pronunciació de ragsakragsak [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Enregistra la pronunciació de ap-apalanap-apalan [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Enregistra la pronunciació de KapatadamKapatadam [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Enregistra la pronunciació de balasangbalasang [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Enregistra la pronunciació de DayawmoDayawmo [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Enregistra la pronunciació de kapatgankapatgan [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Enregistra la pronunciació de KupitKupit [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Enregistra la pronunciació de matulawanmatulawan [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Enregistra la pronunciació de napintasnapintas [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Enregistra la pronunciació de TaengTaeng [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Enregistra la pronunciació de singpetsingpet [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Enregistra la pronunciació de agrukbabdaagrukbabda [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Enregistra la pronunciació de SingpetmoSingpetmo [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Enregistra la pronunciació de pagraemanpagraeman [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Enregistra la pronunciació de PagdayawandakaPagdayawandaka [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Enregistra la pronunciació de IlokanakaIlokanaka [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Enregistra la pronunciació de patiennakpatiennak [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Enregistra la pronunciació de BagnoskaBagnoska [ilokana, Iloco song, balasang]