Mots a pronunciar aIlocano (de kunan a siasino)

Llengua: Ilocano [Ilokano] Torna a Ilocano

606 mots pendents de pronunciar. Torna a Ilocano [Ilokano]
 • Enregistra la pronunciació de kunankunan [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de nga'gsasaritanga'gsasarita [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de kamatiskamatis [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de tarongtarong [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de AddadaAddada [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de tawatawa
 • Enregistra la pronunciació de idiayidiay [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de AgtatamdagkamAgtatamdagkam [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de bigbigatbigbigat [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de malemmalem [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de kadakaykadakay [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de i ngarudi ngarud [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de maladagamaladaga [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de ubbingubbing [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de agbasbasaagbasbasa [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de nangnangrunanangnangruna [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de adudaaduda [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de tattaotattao [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de dagitidagiti [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de salun-atdasalun-atda [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de mangmangtedmangmangted [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de napalangguadkanapalangguadka [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de sikasika [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song, you, chemical element, names]
 • Enregistra la pronunciació de simmungbatsimmungbat [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de paryaparya [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de bullalayawbullalayaw [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de patiennakpatiennak [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Enregistra la pronunciació de nagnag [saluyot, jute, Iloco song, 水獭,]
 • Enregistra la pronunciació de NabaknangNabaknang [saluyot, jute, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de siasinosiasino [saluyot, jute, Iloco song]