Mots a pronunciar aIlocano (de tapno a sinamay)

Llengua: Ilocano [Ilokano] Torna a Ilocano

606 mots pendents de pronunciar. Torna a Ilocano [Ilokano]
 • Enregistra la pronunciació de tapnotapno [Manang Biday, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de maipapasmomaipapasmo [Manang Biday, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de guramguram [Manang Biday, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de kaniakkaniak [Manang Biday, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de sentimientosentimiento [Manang Biday, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de indengamindengam [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Enregistra la pronunciació de naslagnaslag [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Enregistra la pronunciació de silawmosilawmo [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Enregistra la pronunciació de kadkad
 • Enregistra la pronunciació de ipaidamipaidam [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Enregistra la pronunciació de SangsangitkoSangsangitko [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Enregistra la pronunciació de nasipngetnasipnget [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Enregistra la pronunciació de lubongkolubongko [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Enregistra la pronunciació de silawansilawan [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Enregistra la pronunciació de mayaw-awanmayaw-awan [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Enregistra la pronunciació de nanglipatennanglipaten [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Enregistra la pronunciació de KarimKarim [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon, prénom masculin]
 • Enregistra la pronunciació de naumagennaumagen [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Enregistra la pronunciació de Samsam-itekSamsam-itek [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Enregistra la pronunciació de NanglaylayNanglaylay [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Enregistra la pronunciació de ayatkonayatkon [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Enregistra la pronunciació de KadiKadi [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon, Nimed, noun]
 • Enregistra la pronunciació de palasbangempalasbangem [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Enregistra la pronunciació de danasemdanasem [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Enregistra la pronunciació de ikeddengikeddeng [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Enregistra la pronunciació de darasendarasen [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Enregistra la pronunciació de dungdunguenkantodungdunguenkanto [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Enregistra la pronunciació de indayonindayon [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Enregistra la pronunciació de indayonenkantoindayonenkanto [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Enregistra la pronunciació de sinamaysinamay [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]