Mots a pronunciar aIlocano (de imnas a diay)

Llengua: Ilocano [Ilokano] Torna a Ilocano

606 mots pendents de pronunciar. Torna a Ilocano [Ilokano]
 • Enregistra la pronunciació de imnasimnas [Pamulinawen, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de umulogakumulogak [Pamulinawen, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de mapanmapan [Pamulinawen, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de magmagnamagmagna [Pamulinawen, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de raniagmoraniagmo [Pamulinawen, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de gapugapu [Pamulinawen, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de kenkakenka [Pamulinawen, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de BidayBiday [Manang Biday, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de ilukatmoilukatmo [Manang Biday, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de bentanabentana [Manang Biday, Iloco song, window]
 • Enregistra la pronunciació de ikalumbabamikalumbabam [Manang Biday, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de kitaemkitaem [Manang Biday, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de kinayawankinayawan [Manang Biday, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de matayakonmatayakon [Manang Biday, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de dinakdinak [Manang Biday, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de kaasiankaasian [Manang Biday, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de SiasinnoSiasinno [Manang Biday, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de aglabaslabasaglabaslabas [Manang Biday, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de hardinkohardinko [Manang Biday, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de pagay-ayamakpagay-ayamak [Manang Biday, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de AmmonAmmon [Manang Biday, Iloco song, bible, Book of Mormon, ammonites, Biblical Name, first names]
 • Enregistra la pronunciació de ngarudngarud [Manang Biday, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de balasangakbalasangak [Manang Biday, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de SabongSabong [Manang Biday, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de dipaydipay [Manang Biday, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de nagukradnagukrad [Manang Biday, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de DenggemDenggem [Manang Biday, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de bibinenkabibinenka [Manang Biday, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de inkantoinkanto [Manang Biday, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de diaydiay [Manang Biday, Iloco song, Costa Rica]