Mots a pronunciar aIlocano (de agayat a ken)

Llengua: Ilocano [Ilokano] Torna a Ilocano

606 mots pendents de pronunciar. Torna a Ilocano [Ilokano]
 • Enregistra la pronunciació de agayatagayat [Pamulinawen, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de agruknoyagruknoy [Pamulinawen, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de emmamemmam [Pamulinawen, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de IssemmoIssemmo [Pamulinawen, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de kalipatankalipatan [Pamulinawen, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de tata [father, Dad]
 • Enregistra la pronunciació de nasudinasudi [Pamulinawen, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de unayunay [Pamulinawen, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de nagannagan [Pamulinawen, Iloco song, rzeczownik, broń, typ pistoletu]
 • Enregistra la pronunciació de urayuray [Pamulinawen, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de sadinsadin [Pamulinawen, Iloco song, Finnish noun, trap]
 • Enregistra la pronunciació de ayanayan [Pamulinawen, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de dissodisso
 • Enregistra la pronunciació de sadinosadino [Pamulinawen, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de Aw-awagakAw-awagak [Pamulinawen, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de di-agsardaydi-agsarday [Pamulinawen, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de kasam-itankasam-itan [Pamulinawen, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de malagipkamalagipka [Pamulinawen, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de mabang-aranmabang-aran [Pamulinawen, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de sabsabongsabsabong [Pamulinawen, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de adu ngaadu nga [Pamulinawen, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de adda't ditoyadda't ditoy [Pamulinawen, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de mabuybuyakmabuybuyak [Pamulinawen, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de NgemNgem [Pamulinawen, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de manlaengmanlaeng [Pamulinawen, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de sabalisabali [Pamulinawen, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de liwliwakliwliwak [Pamulinawen, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de daytadayta [Pamulinawen, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de sudimsudim [Pamulinawen, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de kenken [is possible, can, male names, Iloco song, Pamulinawen, know]