Mots a pronunciar aIlocano (de isublinanto a naumagen)

Llengua: Ilocano [Ilokano] Torna a Ilocano

606 mots pendents de pronunciar. Torna a Ilocano [Ilokano]
 • Enregistra la pronunciació de isublinantoisublinanto [Manang Biday, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de nagmarkanagmarka [Manang Biday, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de namarkaannamarkaan [Manang Biday, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de nagankonaganko [Manang Biday, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de nabordaannabordaan [Manang Biday, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de nangatonangato [Manang Biday, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de gaw-atengaw-aten [Manang Biday, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de SabongSabong [Manang Biday, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de dipaydipay [Manang Biday, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de nagukradnagukrad [Manang Biday, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de DenggemDenggem [Manang Biday, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de bibinenkabibinenka [Manang Biday, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de inkantoinkanto [Manang Biday, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de diaydiay [Manang Biday, Iloco song, Costa Rica]
 • Enregistra la pronunciació de dayadaya [female names, Indian names, india, Iloco song, Manang Biday, name, noun, kurdish noun]
 • Enregistra la pronunciació de agalakantoagalakanto [Manang Biday, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de bunga'tbunga't [Manang Biday, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de lansoneslansones [Manang Biday, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de kitakita
 • Enregistra la pronunciació de nababanababa [Manang Biday, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de dimodimo [Manang Biday, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de balasangakbalasangak [Manang Biday, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de sinampusosinampuso [Manang Biday, Iloco song]
 • Enregistra la pronunciació de nasipngetnasipnget [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Enregistra la pronunciació de lubongkolubongko [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Enregistra la pronunciació de silawansilawan [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Enregistra la pronunciació de mayaw-awanmayaw-awan [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Enregistra la pronunciació de nanglipatennanglipaten [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Enregistra la pronunciació de KarimKarim [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon, prénom masculin]
 • Enregistra la pronunciació de naumagennaumagen [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]