• Nombre de parlants: 300
  • Nombre de parlants a Forvo: 6
  • Mots pronunciats: 92
  • Mots en espera de pronunciació: 529

Mots nous a pronunciar Subscriviu

Llista completa