Mots a pronunciar aCatalà (de aclamar a batallar)

Llengua: Català [Català] Torna a Català

165 mots pendents de pronunciar. Torna a Català [Català]
 • Enregistra la pronunciació de aclamaraclamar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Enregistra la pronunciació de acivadaracivadar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Enregistra la pronunciació de acimaracimar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Enregistra la pronunciació de acientaracientar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Enregistra la pronunciació de aciençaraciençar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Enregistra la pronunciació de acidularacidular [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Enregistra la pronunciació de acidaracidar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Enregistra la pronunciació de acetificaracetificar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Enregistra la pronunciació de acensaracensar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Enregistra la pronunciació de acendraracendrar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Enregistra la pronunciació de accionaraccionar [verbos, verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Enregistra la pronunciació de accidentar-seaccidentar-se [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Enregistra la pronunciació de acarreraracarrerar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Enregistra la pronunciació de acastellaracastellar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Enregistra la pronunciació de batallarbatallar [verb - infinitive, verb - infinitiu]