Mots a pronunciar aCatalà (de Amalberta a Junià)

Llengua: Català [Català] Torna a Català

97 mots pendents de pronunciar. Torna a Català [Català]
  • Enregistra la pronunciació de AmalbertaAmalberta [first names, names, noms propis, sants o santes]
  • Enregistra la pronunciació de MacàriaMacària [first names, names, noms propis, sants o santes]
  • Enregistra la pronunciació de MacedóMacedó [first names, names, noms propis, sants o santes]
  • Enregistra la pronunciació de MacloviMaclovi [first names, names, noms propis, sants o santes]
  • Enregistra la pronunciació de MacròniaMacrònia [first names, names, noms propis, sants o santes]
  • Enregistra la pronunciació de MacríMacrí [first names, names, noms propis, sants o santes]
  • Enregistra la pronunciació de JuniàJunià [first names, names, noms propis, sants o santes]