Mots a pronunciar aCatalà

Llengua: Català [Català] Torna a Català

279 mots pendents de pronunciar. Torna a Català [Català]
 • Enregistra la pronunciació de quimificarquimificar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Enregistra la pronunciació de qüestionejarqüestionejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Enregistra la pronunciació de qüestionarqüestionar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Enregistra la pronunciació de quintarquintar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Enregistra la pronunciació de quitarquitar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Enregistra la pronunciació de queixalarqueixalar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Enregistra la pronunciació de queixalejarqueixalejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Enregistra la pronunciació de palparpalpar [verbos, verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Enregistra la pronunciació de querar-sequerar-se [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Enregistra la pronunciació de quillar-sequillar-se [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Enregistra la pronunciació de quarellar-sequarellar-se [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Enregistra la pronunciació de quissolarquissolar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Enregistra la pronunciació de quintaessenciarquintaessenciar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Enregistra la pronunciació de [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Enregistra la pronunciació de quintuplicarquintuplicar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Enregistra la pronunciació de quilificarquilificar [biología, alimentación, digestión, quilo, alimento, verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Enregistra la pronunciació de palesarpalesar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Enregistra la pronunciació de pallarpallar [verbo, verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Enregistra la pronunciació de obscurirobscurir [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Enregistra la pronunciació de obstarobstar [verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Enregistra la pronunciació de obsedirobsedir [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Enregistra la pronunciació de palmetejarpalmetejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Enregistra la pronunciació de pal·liarpal·liar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Enregistra la pronunciació de palatalitzarpalatalitzar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Enregistra la pronunciació de palanquejarpalanquejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Enregistra la pronunciació de pairar-sepairar-se [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Enregistra la pronunciació de obstinar-seobstinar-se [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Enregistra la pronunciació de obsessionarobsessionar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Enregistra la pronunciació de obstaculitzarobstaculitzar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Enregistra la pronunciació de obsequiarobsequiar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Següent