Quiatoni zapoteca : Apreneu a pronunciar a Quiatoni zapoteca com un natiu (de laa a roꞌ na)

Llengua: Quiatoni zapoteca [diidx zah] Torna a Quiatoni zapoteca